Frivilliga

Som verksamhetsledare är det ditt ansvar att se till att det finns tillräckligt många frivilliga för att verksamheten ska fungera.
Som verksamhetsledare är det ditt ansvar att se till att det finns tillräckligt många frivilliga för att verksamheten ska fungera.

Det är också ditt ansvar att de frivilliga får den introduktion, utbildning och handledning som de behöver för att kunna vara aktiva i verksamheten så länge som möjligt, och utföra ett bra jobb i sin tid hos Röda Korsets Ungdomsförbund och i den specifika verksamheten.

Det är lätt att tänka att en frivillig som fått den utbildning som uppdraget kräver är ”färdig” men faktum är att frivilligvård, kompetensutveckling och teambuilding är också viktiga faktorer för att bygga en stark frivilliggrupp och kompetenta frivilliga.

Rekrytering

Alla verksamheter behöver rekrytera, det vill säga få in frivilliga i verksamheten. Detta är helt avgörande för att en verksamhet ska fungera, då frivilliga och deltagare är fundamentet för själva verksamheten. Hur rekrytering går till kan se väldigt olika ut, utifrån lokala förutsättningar och behov. Vissa verksamheter är relativt självrekryterande, det vill säga inga större insatser krävs. Andra verksamheter kräver större insatser, i form av infoträffar, annonser på sociala medier, affischering och så vidare. Oavsett hur det fungerar i just din verksamhet är det bra att ha strategier för rekrytering.

Ta gärna hjälp av rekryteringstrappan när du planerar hur ni ska rekrytera.

Utbildning

När en rekryteringsinsats är avklarad är nästa steg utbildning för de nya frivilliga. Där har du som verksamhetsledare ansvar för att de frivilliga får genomgå den utbildning de ska. Alla som är frivilliga inom Röda Korsets Ungdomsförbund ska gå ideologiutbildningen samt den verksamhetsspecifika utbildning som uppdraget kräver. Är du till exempel aktiv i en läxhjälpsgrupp ska du gå ideologiutbildning samt läxhjälpsutbildning.

Att frivilliga är utbildade i sitt uppdrag är jätteviktigt för att vi ska kunna ge deltagarna en så bra upplevelse som möjligt i verksamheten, att frivilliga känner sig trygga och säkra i vad det innebär att vara frivillig samt att säkerställa att alla våra verksamheter är kvalitetssäkrade.

I de verksamhetsspecifika utbildningarna sker alltid genomgång av verksamhetens riktlinjer, och tystnadspolicy.

Frivilliga skall lämna in ett utdrag ur belastningsregistret till verksamhetsledaren och i det vanligaste fallet även till det eventuella boendet. Vi har ett ansvar gentemot de barn vi jobbar med för att i så hög utsträckning se till att olämpliga personer inte kommer in i verksamheten. Om personen som ska ansöka om ett utdrag saknar personnummer eller Samordningsnummer fyller de i blanketten som vanligt men uppger endast födelsedatum och fullständigt namn.

De verksamhetsspecifika utbildningarna hålls i första hand av personal, så när det finns nya frivilliga som behöver utbildas vänder du som verksamhetsledare dig till antingen lokalföreningsstyrelse eller personal och flaggar för utbildningsbehov.

När nya frivilliga blivit utbildade och det är dags att börja sitt uppdrag är det viktigt att de blir inskolade och välkomnade till verksamheten på ett bra sätt. Detta kan till exempel ske genom avstämningssamtal med nya frivilliga efter deras första insatser.

Frivilligvård och fortbildning

För att bygga en stark grupp och ge såväl frivilliga som hela gruppen möjligheter att utvecklas är det viktigt med frivilligvård. Att vårda frivilliga kan gå till på många olika sätt, det kan exempelvis vara att gå ut och äta middag tillsammans, göra någon rolig aktivitet utanför verksamheten eller erbjuda frivilliga fortbildning. Kompetensutveckling kan ni arrangera genom att till exempel bjuda in någon föreläsare eller kolla på en film som ni sedan diskuterar. Svårare än så behöver det inte vara!

En viktig del av frivilligvård är att få frivilliga att känna att det får ut något av sitt frivilliguppdrag. Vad detta något är varierar mellan individer, var därför lyhörd och lyssna in vad de frivilliga efterfrågar och hur de känner och mår. Fundera på hur du kan göra att frivilliga får ut mer av sitt engagemang.

Tips! Ett annat sätt att teambuilda och ge frivilliga en chans att utvecklas är att utöka ansvarsområden. När ni i verksamheten tar gemensamt ansvar känner fler ägandeskap för verksamheten.

Avslutningssamtal och Intyg

Det är inte bara när en frivillig börjar som du har ett ansvar, när en frivillig väljer att avsluta sitt uppdrag ska du som verksamhetsledare gärna hålla ett avslutningssamtal. Detta då den frivilliga förmodligen har värdefulla synpunkter på verksamheten, samt att du som ledare kan få tips om hur du får frivilliga att stanna kvar i verksamheten. Mall på detta finns bland bilagorna på Leda en verksamhet. Om det inte är möjligt att genomföra ett avslutningssamtal har vi också skapat en kortare enkät som verksamhetsledaren kan skicka till den frivillige som valt att avsluta sitt uppdrag, klicka här.

Frivilliga har rätt att få ut ett intyg på att de deltagit i verksamhet, utbildat sig eller haft särskilda uppgifter.

Det finns tre grundmallar för intyg: Intyg – utbildningsbevis, Intyg – förtroendeuppdrag, Intyg – aktiv i verksamhet. Observera att dessa är mallar, och kan alltså revideras utifrån era önskemål/behov. Du hittar mallarna under Leda en verksamhet.

Det är du som verksamhetsledare som skriver intyg till frivilliga i din verksamhetsgrupp. Intyg till dig som verksamhetsledare skriver lokalföreningsstyrelsen och i vissa fall kan även personal skriva intyg. Se instruktionerna och mallarna om du ska ta fram intyg till frivilliga. Observera att ALLA intyg ska skrivas ut i färg med Röda Korsets Ungdomsförbundets logga.

Tips! Glöm inte att fråga den frivillige om hen vill engagera sig i någon annan av våra verksamheter, eller kan tänka sig att komma tillbaka till verksamheten i framtiden. På så sätt kan vi öka chanserna att behålla frivilliga inom rörelsen. Om en frivillig ska flytta till en annan stad kan du tipsa om att vi har verksamhet på den orten med.