Vad är en motion och proposition?

Motioner och propositioner kan lämnas både till föreningsårsmötet och riksårsmötet.
Motioner och propositioner kan lämnas både till föreningsårsmötet och riksårsmötet.

En motion är ett sätt för medlemmar att lyfta ett förslag till årsmötet. Att lämna en motion innebär att ge ett skriftligt förslag som årsmötet sedan beslutar om. När en styrelse skickar ett sådant förslag till årsmötet kallas det proposition. Det går att lämna en motion/proposition om olika saker, till exempel om en fråga som en tycker att styrelsen ska driva, nya arbetssätt eller förslag till en ny policy.

Hur skriver jag en motion?

När du skriver en motion är det viktigt att vara tydlig och strukturerad. Motionen delas upp i tre delar: rubrik, motivering och att-satser. Rubriken sammanfattar motionen och motiveringen innehåller vad just du tycker. Att-satserna är själva kärnan i motionen, det är utifrån dessa som årsmötet kommer att fatta sitt beslut om motionen. Till exempel skulle en motions att-sats kunna vara: att lokalföreningen tillsätter en arbetsgrupp som löpande jobbar för att trygga föreningens långsiktiga ekonomi. Bland bilagorna till kapitlet Årsmötet finns mallar på en motion.

En motion på föreningsårsmötet

För att en motion ska tas upp på ett årsmöte behöver styrelsen få motionen senast 2 veckor innan mötet, vilket står i stadgarna. Styrelsen ansvarar för att motionen görs tillgänglig för medlemmar senast 1 vecka innan årsmötet. Detta kan enklast göras genom att styrelsen informerar medlemmarna om att de ska kolla in lokalföreningens sida på rkuf.se en vecka innan, där styrelsen kan lägga upp information om årsmötet. Styrelsen ska också fundera på om det är möjligt för lokalföreningen att genomföra det som föreslås i motionen, och förbereda ett svar som tas upp på årsmötet. Tycker styrelsen att motionen måste ändras på något sätt för att vara mer förankrat i Röda Korsets Ungdomsförbunds gemensamma bestämmelser? Eller är motionen kanske redan genomförd men inte något som alla är medvetna om? Styrelsen ska vara beredd att ge en kommentar till motionen under årsmötet.

En motion på Riksårsmötet

En motion till Riksårsmötet kan komma både från enskilda medlemmar, grupper av medlemmar, lokalföreningsstyrelser och även från hela lokalföreningar. För att motionen ska kunna komma från hela lokalföreningen krävs det att den blivit godkänd under föreningsårsmötet. När en skriver en motion till Riksårsmötet är det viktigt att tänka på att förslaget ska påverka hela organisationen. Tänk igenom syftet med förslaget – är det något som kommer främja hela organisationen och vara görbart i alla föreningar runt om i landet? För att en motion ska ha brett stöd kan det även vara en idé att kontakta andra lokalföreningar och inkludera dem i motionsskrivandet så att det blir fler lokalföreningar som står med som motionärer.

En proposition på Riksårsmötet

Förslag som förbundsstyrelsen lägger till Riksårsmötet kallas för propositioner. Alla lokalföreningar får stadgepropositionerna skickade till sig senast den 30 november året innan kommande riksårsmöte. Övriga propositioner skickas ut senast den 15 februari.