Utan humanitära skäl får migrationslagen orimliga konsekvenser

Publicerad: 28 mar 2021
Lästid: ca

- Det är dags att vi återgår till en human migrationspolitik! De förslag som ligger på bordet är orimligt hårda, men vi har fortfarande chans att ge de som har absolut störst behov en ärlig chans, säger Vera Carlbaum-Wrennmark, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.

I sommar får Sverige nya migrationslagar. Riksdagen måste se till att de lagarna inte får allt för stora konsekvenser för unga som behöver skydd eller som har vuxit upp här. Det förslag som finns gör det svårt för barn och unga som är allvarligt sjuka eller har utsatts för svåra övergrepp att få den hjälp de behöver. Dessutom hindrar det familjer från att återförenas. Om Sverige ska vara humant behöver vi erkänna humanitära skäl!

- Utan den föreslagna humanitära ventilen skulle lagen bli sämre än tidigare ur ett barnrättsperspektiv - trots att barnkonventionen nu är lag, säger Jêran Rostam, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Röda Korsets Ungdomsförbund och RFSL Ungdom har skrivit en artikel i Svenska Dagbladet tillsammans med 12 andra organisationer som arbetar med människor på flykt, asylsökande och andra migranter.

 

https://www.rodakorset.se/om-oss/pressrum/debattartiklar/humanitara-skal-kan-stoppa-orimliga-beslut/