RKUF i Almedalen 2023

Nyfiken på RKUF i samband med Almedalsveckan 2023? Här hittar du alla evenemang där vi medverkar under veckan.
Nyfiken på RKUF i samband med Almedalsveckan 2023? Här hittar du alla evenemang där vi medverkar under veckan.

Vi är på plats i Almedalen 2023 för att lyfta ungas röster!

Röda Korsets Ungdomsförbunds viktigaste uppgift i Almedalen är att sprida den kunskap vi får genom våra olika verksamheter och lyfta barn och ungas röster i den politiska debatten.

Har du frågor kopplat till vår medverkan under Almedalsveckan kan du kontakta rkuf@redcross.se!

Våra seminarier:  

Tisdag 27:e juni, 17:00

Hur skapar vi en gemensam spelplan för samhällsfrågor mellan generationer och stoppar youthwashing? 
Intresset för samhällsutveckling är fortsatt högt hos unga vars engagemang tar sig nya uttryck i fler frågor än tidigare. Samtidigt upplever unga att deras möjlighet att påverka samhället minskat över tid, trots det höga intresset. Dags för unga och vuxna ledare att samtala på nya meningsfulla sätt!

Läs mer här: https://www.almedalsveckan.info/program/67198

 

Fredag 30:e juni, 08:30

Migranters rättigheter – från andrum till andningsuppehåll
Nyanlända unga hamnar allt oftare i en komplex utsatthet formad av fattigdom, exploatering och kriminalitet. När rätten till liv, frihet och säkerhet inte garanteras av samhället så innebär det en riskfylld tillvaro som spär på samhällsproblem och försätter individer i ohållbara situationer. 

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/67609

Fredag 30:e juni, 16:15

En mätt och trygg skolgång - vems ansvar? 
Det ekonomiska läget med ökande inflation och stigande matpriser gör att allt fler barnfamiljer får det ekonomiskt tufft. Barn som är hungriga och otrygga har sämre förutsättningar att klara skoldagen och få den grundläggande skolgång de har rätt till enligt Barnkonventionen och svensk lag. 

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/67610

Seminarier där vi deltar:

Onsdag 28:e juni, 12:00

Att inte bara överleva utan faktiskt också leva – ungas röster om psykisk hälsa 
Hur upplever unga psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa – och vad kan samhället göra för att förebygga ungas psykiska ohälsa och främja deras hälsa? Psykisk ohälsa bland unga har på senare tid fått stor uppmärksamhet eftersom andelen unga som rapporterar psykisk ohälsa ökar. 

Läs mer här:https://almedalsveckan.info/program/67426

 

Onsdag 28:e juni, 16:45 

Ungas makt i utvecklingen - unga som en aktiv samhällsaktör
Andelen unga i åldrarna 15–24 har aldrig varit större än vad den är idag. 1,2 miljarder av världens befolkning tillhör gruppen unga. Ändå är unga sällan med och beslutar i frågor som berör oss alla - det vill säga frågor om internationella hållbar utveckling. Denna underrepresentation av unga vill vi nu undersöka utifrån ungas perspektiv.

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/67289

 

Fredagen 30:e juni, 10.00

Klimatkris - förbereder vi oss för apokalyps?
Det är bråttom nu! Är vi på väg mot en klimatkatastrof – eller är vi redan mitt i den? Apokalyps betyder uppenbarelse men också avslöjande. Kan klimatets ödesfrågor avslöja svaren för vad som behöver förändras och göras?

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/67872

 

Vi som representerar RKUF under Almedalsveckan: