Regeringens asylpolitiska förslag är en besvikelse

Publicerad: 04 maj 2021
Lästid: ca

Nu finns ett konkret lagförslag på hur migrationslagstiftningen kommer se ut framöver. Istället för att skapa ett hållbart system där rätten till internationellt skydd upprätthålls väljer regeringen att vika sig för den hårdare tonen och rasistiska politik som normaliserats i Sverige och EU.

Förslaget innebär bland annat:

  • Tillfälliga uppehållstillstånd som norm - detta skapar enorm stress, särskilt för barn, vilket försvårar integration.
  • Hårdare försörjningskrav - detta blir i praktiken ett hinder som villkorar rätten till familjeåterförening för familjer som inte når upp till de ekonomiska kraven.
  • Krav för permanent uppehållstillstånd - detta innebär att personer så unga som 15 år kan nekas permanent uppehållstillstånd om de begått brott eller bara misstänks begå brott i framtiden.

Vi vill se en migrationslagstiftning som värnar om människor och som skapar stabilitet i en instabil värld. Det här förslaget kommer slå hårt mot utsatta grupper och är en stor besvikelse för alla oss som kämpar för mänskliga rättigheter.

Vera Carlbaum-Wrennmark, Röda Korsets Ungdomsförbund
Hanna Thessén, Rädda Barnens Ungdomsförbund
Jêran Rostam, RFSL Ungdom
Benjamin Fayzi, Ung i Sverige