Vanliga frågor om Riksårsmötet

Har du frågor om Riksårsmötet? Kanske undrar du när du ska vara på plats, hur du ska boka resan och vad som händer om du blir sjuk och inte kan närvara? På den här sidan kan du läsa våra svar på de vanligaste frågorna vi får inför Riksårsmötet?
Har du frågor om Riksårsmötet? Kanske undrar du när du ska vara på plats, hur du ska boka resan och vad som händer om du blir sjuk och inte kan närvara? På den här sidan kan du läsa våra svar på de vanligaste frågorna vi får inför Riksårsmötet?
Publicerad: 05 apr 2023
Lästid: ca

Jag har anmält mig men inte fått någon bekräftelse
Bekräftelse på anmälan sker i samband med att du får hjälp med att boka din resa. Behöver du inte hjälp med att boka din resa får du det i samband med att handlingarna skickas ut, senast den 5:e maj. Har du anmält dig men inte fått bekräftelse efter den 5:e maj MÅSTE du höra av dig till riksarsmotet@redcross.se.

Var kommer RÅM att hållas?
Vi kommer att vara i Karlstad på konferensanläggningen Karlstad CCC. Adressen är: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad.

Vart hittar jag schema och hållpunkter för RÅM?  

Du är välkommen att registrera dig på Karlstad CCC från kl. 15.00 på fredagen den 2:a juni. Programmet börjar klockan 17.00 med inspirationspass, RÅM-skola följt av middag och kvällsaktiviteter. Själva Riksårsmötet öppnar i plenum på lördagen kl. 8.30 med registrering från kl. 8:00. Förhandlingar i plenum samt påverkanstog pågår under lördagen till ca kl. 18.30. Då tar Riksårsmötet paus för gemensam middag med Svenska Röda Korsets. På söndagen fortsätter mötet kl. 9.00 och planeras avslutas på söndagen den 4:e juni kl. 13.00 följt av lunch.  

Fullständigt schema kommer ut i handlingarna senast den 5:e maj. 

Hur anmäler jag mig till Riksårsmötet?
Anmälan sker via anmälningsformuläret senast den 1:a maj men gärna så snart som möjligt.
Alla som på något sätt ska delta på Riksårsmötet behöver anmäla sig.

Hur kommer vi bo under helgen?
Alla som deltar och behöver boende kommer att bo på ett närliggande hotell. Du kommer att dela rum med andra. Har du speciella önskemål kring boende anger du det i anmälan eller mejla riksarsmotet senast den 5: e maj. Mer information om boendet, in- och ut checkning samt adress kommer efter sista anmälningsdag.

Jag behöver resa, hur gör jag då? 
Personal på RKUF kommer att kontakta dig för att boka din resa efter sista anmälningsdag. Vi kommer att boka din resa utifrån dina preferenser och våra policys.  


När behöver jag vara i Karlstad?
Du är välkommen att registrera dig från kl. 15.00 den 2:a juni i konferenslokalen på Karlstad CCC. Programmet under fredagen börjar klockan 17.00 med inspirationspass, RÅM-skola följt av middag och kvällsaktiviteter. Själva Riksårsmötet öppnar i plenum på lördagen kl. 8.30 med registrering från kl. 8:00. Riksårsmöte planeras avslutas på söndagen den 4:e juni kl. 13.00.  

Har du lång resväg till Karlstad?
Ungdomsförbundet försöker i största möjliga mån att resa kollektivt med tåg eller buss. Har du en resväg på över 6 timmar enkelväg har du i enlighet med våra policys rätt att välja flyg. Prata med personalen som bokar din resa hur du vill göra.

Kan jag delta på distans?
Har du inte möjlighet att delta på plats finns det möjlighet att delta på distans under mötet men med vissa begränsningar. Mötet kommer att sändas via Zoom och vi kommer använda oss av ett digitalt mötessystem som heter Vote It. Du kommer att kunna följa mötet i Vote It där du som ombud röstar och lägger yrkanden.

Jag vill delta som observatör, vad gäller då?
En observatör har rätt att följa Riksårsmötet, lyssna på förhandlingar i plenum och diskussioner på påverkanstorget, men har inte rätt att rösta eller lägga förslag. Observatörerna bekostar sina egna omkostnader för resa och logi, eller pratar med sin lokala RKUF-förening om de kan stå för kostnaderna. För att delta som observatör behöver du anmäla dig via anmälningsformuläret senast den 1:e maj.

Vad händer om jag blir akut sjuk innan helgen?
Om du blir sjuk nära inpå helgen ska du meddela personalen på kansliet så snabbt som möjligt så att de kan avboka din resa och boende. Är du ombud är det jätteviktigt att du meddelar din lokalföreningsstyrelse så att de kan förbereda och meddela ersättande ombud att åka med.

Mejla till riksarsmotet@redcross.se samt kontakta din lokalförening.

Vad händer om jag får förhinder?
Är du vald som ombud men har fått förhinder att delta ska du först och främst kolla med din lokalförening och eventuell ersättare om hen kan ta din plats. Mejla sedan Riksarsmotet@redcross.se din avanmälan samt vem som är din ersättare. Meddela din avanmälan senast den 18 maj. Sen avanmälan debiteras med 500kr i avanmälningsavgift. Glöm inte att det går att vara med på distans också!

Jag är ersättande ombud och ska gå in som ombud, hur gör jag?
Om du som ersättare behöver gå in som ombud ska du kontakta riksarsmotet@redcross.se med namn, mejladress, telefonnummer, lokalförening samt namn på personen som du ska ersätta. Personalen hjälper dig sedan med resa och boende om du behöver det.

Vad händer om jag blir sjuk under helgen?
Om du känner att du håller på att bli sjuk under helgen så ska du meddela personalen på plats om detta och därefter hålla dig på ditt rum. Du kommer tillsammans med personalen på plats bestämma hur och när du kan ta dig hem.

När kommer handlingarna skickas ut?
Vi kommer att skicka ut handlingarna senast den 5:e maj samt läggas upp på hemsidan.

Vad är handlingarna?
Handlingarna är ett dokument där all information om vad som ska beslutas om under Riksårsmötet finns med. Det innehåller en arbetsordning som beskriver hur mötet går till, förslag på dagordning, alla motioner (förslag) som skickats in av medlemmar, alla propositioner (förslag från Förbundsstyrelsen) samt valberedningens förslag på nya personer för nationella förtroendeuppdrag. Handlingarna innehåller också praktisk information som är bra för alla som ska på RÅM att veta. Det kommer också att finnas med alla bilagor, tex. Verksamhetsberättelsen.

Jag är nominerad av valberedningen, vad behöver jag göra?
Du behöver anmäla dig i anmälningsformuläret som ”Nominerad till förtroendeposter”. Därefter kontaktar personal dig för bokning av resa.

Jag är nominerad av valberedning men kan inte delta på RÅM, vad gör jag?
Har du inte möjlighet att delta på plats som nominerad finns möjlighet att delta på distans men med vissa begränsningar.

Jag kandiderar utöver valberedningens förslag, vad gör jag?
Kandiderar du utöver valberedningens är du välkommen på Riksårsmötet. Du anmäler dig via anmälningsformuläret men du behöver bekosta din resa och boende själv, alternativt fråga din lokalförening om finansiering. Har du skickat in din nominering till valberedningen innan nomineringsstoppet 1:a mars har du möjlighet att komma med i handlingarna med en text som beskriver varför du kandiderar. Valberedningen kommer informera dig om detta. Vid frågor kontaktar du riksarsmötet@redcross.se . Det finns också möjlighet att nominera sig själv på plats innan nomineringsstoppet som framkommer i schemat.

Hur fungerar det med mat under Riksårsmötet? 
Ungdomsförbundet bjuder på alla måltider för alla som har anmält sig till Riksårsmötet.

Är lokalerna tillgängliga?
Alla lokaler är tillgänglighetsanpassade, både på Karlstad CCC och hotellet. Har du speciella behov är anger du det i anmälan.

 

Fick du inte svar på din fråga på denna sida? Skriv då direkt till oss på: riksarsmotet@redcross.se!