Anmälan till Riksårsmötet 2023

Anmäl dig till Riksårsmötet 2023!

Den 2-4 juni samlas RKUF:are från hela landet under Riksårsmötet (RÅM) för att delta i en viktig demokratisk process där vi fattar viktiga beslut om organisationens framtid. Under 2023 kommer RÅM hållas i Karlstad samtidigt som Svenska Röda Korset har sin stämma. 

Vilka ska anmäla sig?
Alla medlemmar som vill delta behöver anmäla sig anmäla sig till Riksårsmötet. Det gäller även ombud som har valts in av en lokalföreningsstyrelse, förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorer, nominerade och observatörer. På så sätt vet vi när och hur du kommer delta på RÅM!

Anmäl dig här!