Att göra en budget

En budget är en ekonomisk översikt över hur föreningens pengar planeras att användas.
En budget är en ekonomisk översikt över hur föreningens pengar planeras att användas.

I budgeten finns både information om intäkter och utgifter, det vill säga hur mycket pengar en förening eller verksamhet planerar att samla in, och hur mycket som planeras att användas.

Röda Korsets Ungdomsförbund är inte en vinstdrivande organisation. Vi strävar därför efter ett plus minus noll-resultat, att våra intäkter ska motsvara våra utgifter. Vi ska inte sitta på pengarna utan använda dem till de verksamheter vi har, det är ju hela anledningen till att vi finns. Sedan är det självklart bra med en buffert, och att tänka ekonomiskt långsiktigt, vi uppmuntrar er därför att ha en buffert för 6 månaders kostnader på föreningens sparkonto.

Använd gärna mallarna för verksamhetsplan och budget som finns i bilagorna under Verksamhetsplan och budget.

Bra att tänka på för verksamhetsledare i budgetskrivandet

 • Räkna ut hur mycket verksamheten brukar göra av med under varje aktivitetstillfälle, och multiplicera med antal gånger ni planerar att ses under ett år. Exempel på kostnader:
  – Lokal
  – Resor till aktivitetstillfällen, möten, fortbildning
  – Fika och/eller mat till aktivitetstillfällen, möten, fortbildning
 • Tänk in kostnader för att utveckla er verksamhet, så som att hålla möten, kompetensutveckling, marknadsföringsmaterial, rekrytering och medlemsvård

Bra att tänka på för styrelsen i budgetskrivandet

 • När ni har fått in samtliga verksamheters förslag på budget får ni kolla hur mycket pengar föreningen har, och hur dessa kan fördelas på bästa sätt utefter verksamhetsledarnas önskemål.
 • Kika i föregående års resultatrapport som finns i bokslutet, för att se hur mycket pengar som gick ut/in till föreningen, hur mycket en verksamhet använde eller hur mycket det kostade att hålla i föreningsårsmötet.
 • Har föreningen blivit beviljad bidrag från tidigare år är de ofta reserverade (öronmärkta) till en viss verksamhet, var tydlig med hur mycket av era tillgångar som är reserverade.
 • Varje år får alla föreningar intäkter för medlemsavgifter, men behöver ni söka externt för att kunna täcka alla utgifter ni har planerat? Hur mycket? Vilka verksamheter kan det komma att beröra? Prata med verksamhetsledarna om det!
 • Tänk in kostnader ni som styrelse har, såsom medlemsvård, medlemsvärvning, porto, fika

Och kom ihåg. Det går inte alltid att vara exakt, budgeten är en översikt!

Nästa kapitel - söka pengar

Alla lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund är självständiga föreningar med självständiga ekonomier. Verksamhetsledare och styrelsen har ett gemensamt ansvar för att det finns pengar att driva föreningen och verksamheterna.

Söka pengar