Medlemsregistret Redy

Redy är Röda Korsets Ungdomsförbunds medlemsregister och ett viktigt verktyg för föreningen.
Redy är Röda Korsets Ungdomsförbunds medlemsregister och ett viktigt verktyg för föreningen.

Med Redy kan ni som föreningar enkelt få tillgång till kontaktuppgifter till alla era medlemmar och uppdatera vilka som har förtroende- och frivilliguppdrag i er förening. Detta är superanvändbart för att bjuda in alla era föreningar till träffar, events och andra påminnelser.

Tillgång till Redy kan förtroendevalda i lokalföreningen få. Minst två i styrelsen ska ha Redy som ansvarsområde och ha tillgång till systemet.

Postmottagare

Det är viktigt att alla lokalföreningar uppdaterar information om vem som är postmottagare i föreningen på Redy. Postmottagaren är den som kan få adresslappar och kontaktuppgifter skickade till sig med adresser till sig. Dessa adresslappar kan man använda för att till exempel skicka ett välkomstbrev från lokalföreningen. Medlemmarnas kontaktuppgifter är även mycket bra att ha när ni ska skicka ut kallelsen till ert föreningsårsmöte. Enligt stadgarna ska alla medlemmar få kallelsen skickat till sig. Det går bra att skicka kallelse via e-post till dem som uppgett sin e-postadress när de blev medlemmar. Om ni har medlemmar som saknar e-postadress ska de skickas ut via vanlig post. Ett utskick av adresslappar och kontaktinformation till samtliga medlemmar i föreningen kan skickas till postmottagaren för att kunna skicka ut kallelse till Föreningsårsmötet.

Kontorsservice kan också hjälpa föreningen att göra utskicket av kallelsen eller välkomstbrevet. Då skickar ni en lista på de medlemmar som ska ha utskicket till kontorsservice@redcross.se och bifogar det innehåll som ska skickas ut. Om ni vill ha hjälp med utskicket kommer Kontorsservice skicka en faktura i efterhand.

Tillgång till systemet Redy

1. Ta ett styrelsebeslut (och protokollför) vilka två styrelseledamöter i lokalföreningen som ska ha inlogg till Redy.

2. Skicka ett mejl till info@redcross.se och meddela att dessa personer vill få ändringsbehörighet i Redy. Bifoga även protokollet med styrelsebeslutet.

3. När ni fått beviljad behörighet och inloggningsuppgifter loggar ni in på Redy här.

En manual som guidar dig genom stegen att lägga in nya medlemmar, uppdatera postmottagare och ladda ner listor finns på Värva och vårda medlemmar.

Nästa kapitel: uppföljning

Två gånger per år gör Röda Korsets Ungdomsförbund uppföljning på alla sina verksamheter. I juni görs en halvårsuppföljning och i december en helårsuppföljning. Styrelsen ansvarar för att fylla i en uppföljning om styrelsens arbete och verksamhetsledarna ansvarar för att fylla i en uppföljning för sin verksamhet. Det är styrelsens ansvar att sprida informationen till verksamheterna och se till att de fyller i uppföljningen.

Uppföljning