Medlemsregistret Redy

Redy är Röda Korsets Ungdomsförbunds medlemsregister och ett viktigt verktyg för föreningen.
Redy är Röda Korsets Ungdomsförbunds medlemsregister och ett viktigt verktyg för föreningen.

Med Redy kan ni som föreningar enkelt få tillgång till kontaktuppgifter till alla era medlemmar och uppdatera vilka som har förtroende- och frivilliguppdrag i er förening. Detta är superanvändbart för att bjuda in alla era föreningar till träffar, events och andra påminnelser.

Tillgång och support 

Tillgång till Redy 

För att få tillgång till Redy, kontakta infoservice på info@redcross.se och skriv vilken förening du tillhör och vilket uppdrag du har. Alla med ett styrelseuppdrag har rätt att ha tillgång till Redy, annars kan styrelsen besluta om att ge tillgång till en annan medlem vid behov.  

Support 

Här hittar du manualen: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/7111826675997-Redy-manual    

Support i Redy ges av Infoservice på info@redcross.se eller 0771-19 95 00 (10-12, 13-16 helgfri vardag)  

 

Hur ni ska använda Redy 

Redy har många olika användningsfunktioner och hur mycket ni vill använda Redy avgör ni själva. Dock är det viktigt att alla uppgifter som finns där är korrekt uppdaterade. 

Obligatoriskt 

 • Uppdatera uppdragen i styrelsen. Alla styrelseledamöter, ordförande, valberedning, revisor och kassör ska finnas dokumenterat på Redy.  
 • Uppdatera postmottagare. Detta är personen som tar emot de utskick som görs.  
 • Se till att alla uppgifter till lokalföreningen stämmer. Skulle adress eller kontaktuppgifter ändras behöver dessa även ändras i Redy. 

Övrigt utifrån prioritet:  

 • Uppdatera uppgifter om verksamheterna. Vilka verksamheter ni har och kontaktuppgifter till de. 
 • Lägga in frivilliga. Det är möjligt att lägga in alla frivilliga i Redy vilket kan underlätta om ni ska ta ut en lista på antal frivilliga ni har och bjuda in de till en träff. 
 • Komplettera medlemsuppgifter: 
 • Personnummer (utan födelsenummer kan vi inte säkerställa att någon är under 31)  
 • Telefonnummer- används vid återvvärvning av medlemmar  
 • Mailadress- för att skicka ut kallelser (porto är dyrt) 
 • Schemaläggningsverktyg. 
 • Mailutskicksverktyg (kommer i framtiden!) Medlemsregistret Redy 
 • Redy är Röda Korsets Ungdomsförbunds medlemsregister och ett viktigt verktyg för föreningen.. 

 

Viktigt att veta om Redy:  

 • Det uppstår ofta buggar  
 • För officiellt antal medlemmar, skriv till föreningsstöd på mail (rkuf.forening@redcross.se ), då medlemssiffrorna i Redy ofta skiljer sig från det ”sanna” antalet! 

 

Nästa kapitel: uppföljning

Två gånger per år gör Röda Korsets Ungdomsförbund uppföljning på alla sina verksamheter. I juni görs en halvårsuppföljning och i december en helårsuppföljning. Styrelsen ansvarar för att fylla i en uppföljning om styrelsens arbete och verksamhetsledarna ansvarar för att fylla i en uppföljning för sin verksamhet. Det är styrelsens ansvar att sprida informationen till verksamheterna och se till att de fyller i uppföljningen.

Uppföljning