Vision och grundprinciper

Vårt arbete vägleds av sju grundprinciper som används av Röda Korset över hela världen, ett verktyg för olika situationer. Vi vill se ett humant samhälle där barn och ungas rättigheter väger tungt och där deras åsikter tas på allvar. Våra ledord är kärlek och respekt.
Vårt arbete vägleds av sju grundprinciper som används av Röda Korset över hela världen, ett verktyg för olika situationer. Vi vill se ett humant samhälle där barn och ungas rättigheter väger tungt och där deras åsikter tas på allvar. Våra ledord är kärlek och respekt.

Vision

Röda Korsets Ungdomsförbunds vision är att barns och ungas människovärde sätts i främsta rummet och att barn och unga uppfattas som en resurs i samhället. Ungdomsförbundet vill se ett humant samhälle där barn och ungas rättigheter väger tungt och där deras åsikter tas på allvar. Röda Korsets Ungdomsförbunds ledord är kärlek och respekt.

De sju grundprinciperna

Röda Korsets Ungdomsförbunds arbete leds av sju grundprinciper som används av Röda Korset över hela världen. De är en vägledning i allt arbete som görs och kan användas som verktyg för många olika typer av situationer, stora som små, till exempel vid ett lokalt dilemma eller till avvägningar vid stora internationella katastrofer.

Tvä händer som håller varandra.
Läs mer om våra sju grundprincper
Våra Grundprinciper

Röda Korset har sju grundprinciper som används över hela världen. De är en vägledning i det arbete vi gör. De vägleder oss i många olika typer av ...

Grundprinciper