RKUF-intro

Utbildningen är grundläggande för alla som engagerar sig inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Alla ska gå den!
Utbildningen är grundläggande för alla som engagerar sig inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Alla ska gå den!

Utbildningen går igenom vår historia, våra verksamheter, ger en inblick i organisationens demokratiska processer, våra styrdokument och vår syn på barnkonventionen. Utbildning ges enbart på den digitala plattformen Learnster.

  • Obligatorisk för alla frivilliga
  • Hålls en gång per termin digitalt med en utbildningsledare av personal inom Röda Korsets Ungdomsförbund
  • Kan även hållas av lokalföreningar

Efter utbildningen så kommer du:

  • veta vilken organisation du representerar
  • veta vilket stöd du kan få som frivillig
  • känna dig som en del av en internationell rörelse
  • förstå skillnaden mellan Svenska Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund
  • förstå hur din insats som frivillig gör verklig skillnad för de barn och unga ni möter!

För att få stöd om ni vill hålla utbildningen själva, kontakta personalen.

Du hittar länken till utbildningen här.