Kompetensutveckling

Det finns olika typer av sätt att gå kompetensutveckling som engagerad inom Röda Kordets Ungdomsförbund.
Det finns olika typer av sätt att gå kompetensutveckling som engagerad inom Röda Kordets Ungdomsförbund.

MOVE

  • Anordnas av personal på Röda Korsets ungdomsförbund

MOVE hålls varje höst och är Röda Korsets Ungdomsförbunds årliga utbildningshelg för frivilliga, medlemmar och andra som är nyfikna på RKUF. Varje år är det ett nytt tema för MOVE och under helgen hålls utbildningar och workshops på det temat. MOVE är ett tillfälle för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och att träffa andra inom Röda Korsets Ungdomsförbunds olika verksamheter. Genom att utbyta erfarenheter lär vi oss av varandra. Håll utkik på hemsidan för information om nästkommande MOVE!

Ledarskapsprogrammet

  • Anordnas av person på Röda Korsets Ungdomsförbund

Vi håller just nu på att utveckla vårt egna Ledarskapsprogram som riktar sig till alla inom RKUF så länge en är medlem. Mer info kommer- håll utkik på sociala medier, kalender och föreningsbrevet.

Fortbildning inom föreningen

  • Anordnas av styrelsen och/eller verksamhetsledare
  • Kan anordnas av personal

Styrelsen och verksamhetsledarna ansvarar tillsammans för att undersöka behov, kolla upp möjligheter och anordna fortbildning inom föreningen. Syftet med fortbildning är ge frivilliga vidareutveckling för sitt uppdrag, få inspiration och nya verktyg att jobba med, men också för att främja gemenskapen i verksamhetsgruppen/föreningen. Som fortbildning kan en exempelvis bjuda in en föreläsare som är kunnig på ett visst område, se en relevant film och diskutera efteråt, boka På Flykt kostnadsfritt eller anordna en medlemsvårdande aktivitet. För frågor och tips kring fortbildning för en viss verksamhet eller styrelseuppdrag, kontakta personalen!

I vissa fall så anordnas även kompetensutveckling av personal, håll utkik i kalender, sociala medier och föreningsbrevet för mer information.

Internetbaserade kurser

Röda Korsets Ungdomsförbund erbjuder en hel del av våra kurser digitalt via plattformen Learnster. En del av dessa är kompetensutveckling. Du hittar alla utbildningar i Learnster här.

Svenska Röda Korset har under de senaste åren tagit fram bra och viktiga utbildningar som är nätbaserade, dessa kan du använda för fortbildning.

För att kunna gå Svenska Röda Korsets utbildningar på nätet måste du först och främst gå med i Rednet. Därefter kan du registrera dig som användare på Learnster och börja gå de utbildningar du är intresserad av. På Rednet kan du även hitta mer information om andra utbildningar inom Röda Korset.

Nästa kapitel: verksamhetsplan och budget

En verksamhetsplan beskriver hur en förening jobbar, vad det finns för syfte med verksamheterna och vilka mål och visioner som finns på föreningens ort. En budget är en plan över hur mycket pengar föreningen kommer använda, och hur mycket pengar som föreningen behöver samla in för att hålla verksamheterna igång.

Verksamhetsplan och budget