Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsen uppdrag är att leda och utveckla föreningen. I det finns ett ansvar för föreningens ekonomi och verksamheter.
Styrelsen uppdrag är att leda och utveckla föreningen. I det finns ett ansvar för föreningens ekonomi och verksamheter.

Det finns uppgifter som styrelsen ska göra enligt Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar. Sen finns det uppgifter som styrelsen kan välja att göra. Var ambitionsnivån ska ligga bestämmer styrelsen tillsammans. Till hjälp i planering och utförande av arbetet finns verksamhetsplanen och budgeten som styrelsen tar fram till varje föreningsårsmöte. Mot slutet av året sammanfattar styrelsen sitt arbete i en verksamhetsberättelse där också de ekonomiska händelserna redovisas i ett bokslut.

För att få en överblick över vad styrelsens uppgift är kan du kika i bilagan Ett år för styrelsen under Styra en förening.

Styrelsens ansvar

 • Styrelsen ska se till att föreningens verksamheter och frivilliga jobbar i enlighet med Röda Korsets Ungdomsförbunds vision och grundprinciper. Som styrelsemedlem behöver du därför ha koll på Röda korsets Ungdomsförbunds styrdokument och verksamhetsriktlinjer som handlar om vad organisationen står för och hur vi ska jobba.
 • Lokalföreningen är en medlemsstyrd förening. Det är därför viktigt att styrelsen vårdar och lyssnar på sina medlemmar. Styrelsen ska ta in medlemmarnas åsikter i utvecklingen av föreningen.
 • Styrelsen har ansvar för att beslut som fattas på såväl styrelsemöten och föreningsårsmötet följs upp och blir genomförda.
 • Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningens pengar och att det finns en stabil ekonomi.

Styrelsens uppgifter

 • Styrelsen ska förbereda och hålla minst 4 protokollförda styrelsemöten per år.
 • Styrelsen ska tillsammans med verksamhetsledarna rekrytera frivilliga och ordna informationskvällar.
 • Styrelsens ska hålla ideologiutbildningen, och se till att styrelsen och andra frivilliga kan gå verksamhetsspecifika utbildningar.
 • Styrelsen ska arbeta för att öka antalet medlemmar.
 • Styrelsen ska svara på hel och halvårsuppföljningen som skickas ut av personalen två gånger per år, och se till att föreningens verksamhetsledare svara på sina delar.
 • Styrelsen ska säkerställa föreningens ekonomi och tillsammans med verksamhetsledare söka pengar efter behov.
 • Styrelsen ska kalla till föreningsårsmöte senast sista februari varje år.
 • Styrelsen ska sammanställa verksamhetsplan och budget för föreningen som styrelsen sedan presenterar under föreningsårsmötet.
 • Styrelsen ska sammanställa verksamhetsberättelse och bokslut för föreningen som presenteras under föreningsårsmötet.
 • Styrelsen ska arbeta för ökat samarbete med Svenska Röda Korsets kretsar, och andra organisationer, nätverk och föreningar som jobbar med liknande frågor som Röda Korsets Ungdomsförbund.