Teambuilding

Som verksamhetsledare kan du bygga gruppens sammanhållning genom teambuildingövningar.
Som verksamhetsledare kan du bygga gruppens sammanhållning genom teambuildingövningar.

Som verksamhetsledare kan du bygga gruppens sammanhållning genom teambuildingövningar. Främst kan du använda teambuildning för att bygga gruppen på lång sikt, men en övning i början av ett möte kan få direkta positiva effekter på till exempel ett mötesresultat.

På den här sidan hittar du följande övningar:

Fler teambuildingövningar på sensus.se/metodbank

Övning: 1 Fånga fingret

Syfte: Icebreaker eller energizer för att skapa en öppen och positiv stämning i gruppen.

Material: Inget

Alla deltagare ställer sig i en ring. Utbildaren ställer sig i mitten av ringen och demonstrerar följande instruktion för deltagarna att de att sträcka ut höger handflata samtidigt som de placerar sitt vänstra pekfinger i grannens högra handflata.

När utbildaren klappar i händerna ska deltagarna försöka fånga grannens finger samtidigt som de försöker rycka bort sitt eget pekfinger.

Kör två vanliga omgångar.

Gör sedan en eller två omgångar med ett till moment: byta händerna, blunda, sjung blinka lilla stjärna samtidigt etc.

Övning 2: Speedating med förväntningar

Syfte: Introducera alla frivilliga till varandra. Speeddating kan göras med eller utan delen om förväntningar. Förväntningar är ofta väldigt avgörande att klargöra i en grupp inför varandra, båda kortsiktigt och långsiktigt.

Material: frågor på tavla eller blädderblock så alla ser dem, post-it (till förväntningar), pennor (till förväntningar), whiteboard eller blädderblock (till förväntningar)

Ha frågorna så alla ser dem. Nu ska deltagarna få lära känna varandra lite snabbt. Ge instruktioner till deltagarna att…

 • … de ska bara prata med dem de inte känner än
 • … de ska byta partner på utbildarens signal
 • *… de ska ställa frågan i fetstil till alla de träffar (om du som ledare vill gå igenom förväntningar)

Exempel på frågor

 • Vad har du för förväntning på dagens möte?
 • Varför är du engagerad i verksamheten?
 • Vad har du för förväntning frivilliguppdraget?
 • När och var trivs du allra bäst en ledig dag?
 • Vilket var ditt favoritämne i skolan i mellanstadiet?
 • Vilken person beundrar du och varför?
 • Har du någon dold talang?
 • Om du fick åka var som helst i världen, var skulle det vara?
 • Vad var ditt drömjobb när du vara 10 år?

Sen får de sätta sig ner på sina platser igen.

Ställ en öppen fråga om någon av deltagarna vill dela med sig av något de tycker stack ut eller bara minns extra tydligt.

Berätta att de har fått  dela med sig om förväntningar på utbildningen för varandra. Nu ska de dela med sig till gruppen genom att först skriva ned en förväntning på en post-it. Ge detta några minuter.

Alla får presentera förväntningen för gruppen. Du som ledare skriver upp alla förväntningarna på whiteboard eller blädderblock. Du skriver inte upp de som du inte vet kommer införlivas. Istället ger du en tydlig förklaring och/eller hänvisning om var personen kan få den förväntningen införlivat i annat sammanhang.

Övning 3: Förhållningssätt

Syfte: Gruppen ska tillsammans komma överens om gemensamma förhållningssätt för hur de ska bemöta varandra kortsiktigt eller långsiktigt.

Material: pennor, papper, whiteboard eller blädderblock

Varje deltagare ska enskilt skriva ner två saker de tycker om och en sak de inte tycker om när det handlar om hur vi kommunicerar och delar med oss av tankar under den här dagen.

 • Jag tycker om när…
 • Jag tycker om när…
 • Men jag tycker inte om när…

Be deltagarna vända sig till sina två grannar och berätta för varandra vad de skrivit. Poängen är att deltagarna ska försök hitta gemensamheter och enas om två saker de tycker om och en sak de inte tycker om.

Varje grupp får berätta vad de kommit fram till och skriva meningarna på en whiteboard eller blädderblock.

Övning 4: I rätt ordning

Syfte: Gruppindelning på ett kul sätt.

Material: Inget

Inled övningen genom att säga att från och med nu får bara du som ledare prata.

Instruera gruppen att de ska ställa dig i ett led. Deltagarna ska nu utan att prata med varandra ställa sig på en linje i specifik ordningsföljd. Ordningen kan vara efter skostorlek eller när de är födda på året. Ge instruktion att de ska själva komma överens om vilken ände av linjen som är lägst och högst.

När gruppen är klar går du igenom gruppens ordning.

Övning 5: Knuten

Syfte: Icebreaker eller energizer för att skapa en öppen och positiv stämning i gruppen.

Material: Inget

Alla gruppen ställer sig i en ring med ansiktena inåt, med slutna ögon och händerna i kors. Alla går sedan mot mitten av ringen och söker två andra personers händer. När alla funnit två händer öppnar deltagarna ögonen och ska börja lösa upp ”knuten”. Målet är att trassla sig ur knuten utan att släppa händerna. Om det är en större grupp kan det vara bra att dela gruppen i två delar.

Nästa kapitel: rekrytera frivilliga

I det här kapitlet finns en modell för frivilligrekrytering med mallar och material för att stötta och inspirera i rekrytering av nya frivilliga.

Rekrytera frivilliga