Årsmöteshandlingar

Vi är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär bland annat att våra medlemmar har rätt att ta del av beslut som fattats inom organisationen. Därför finns tidigare årsmöteshandlingar tillgängliga här. Vänligen kontakta kansliet om du vill ha tillgång till handlingar från tidigare år.
Vi är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär bland annat att våra medlemmar har rätt att ta del av beslut som fattats inom organisationen. Därför finns tidigare årsmöteshandlingar tillgängliga här. Vänligen kontakta kansliet om du vill ha tillgång till handlingar från tidigare år.