Motioner

En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar om någonting de vill förändra eller utveckla inom organisationen. Alla motioner som skickas till oss på RKUF tas vidare och beslutas om under Riksårsmötet.
En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar om någonting de vill förändra eller utveckla inom organisationen. Alla motioner som skickas till oss på RKUF tas vidare och beslutas om under Riksårsmötet.

Allt du behöver veta om motioner 

En motion = ett förslag på förändring 
Är du medlem i RKUF och har ett förslag på hur vi som organisation kan utvecklas? Kanske finns det något du vill förändra kopplat till hur vi driver våra verksamheter, våra budskap eller kanske finns det något du tycker vi borde arbeta mer med? Gör då din röst hörd genom att skicka in en motion! 

Från motion till beslut 
En motion till Riksårsmötet är ett förslag från en enskild medlem, en grupp av medlemmar eller en hel lokalförening. Alla motioner som skickas in får ett svar från förbundsstyrelsen. Alla motioner (oavsett vad förbundsstyrelsen svarat) sätts även upp på Påverkanstorget, där ombuden på plats får diskutera kring varje förslag. Sedan är det upp till ombuden – alltså lokalföreningarnas utvalda representanter – att tillsammans fatta ett demokratiskt beslut.

Vill du lämna in en motion ska du skicka ditt förslag till: forbundsstyrelsen@redcross.se

Utgå från vår färdiga motions-mall

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att skriva din motion och därför har vi tagit fram en färdig mall du kan använda dig av.

Gå vår motions-utbildning!

Behöver du hjälp i ditt motionsskrivande? Vi har tagit fram en digital utbildning som leder dig genom hela processen från start till slut. Utbildningen går att göra när som helst och tar ca 15 minuter. I slutet får du en checklista med alla delar som ska finnas med i din motion.

Till utbildningen!

Motionsvideo

Lär dig hur en skriver en motion