Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Lämna ett klagomål

Här hittar du information om hur du kan rapportera incidenter och lämna in klagomål till Röda Korsets Ungdomsförbund
Här hittar du information om hur du kan rapportera incidenter och lämna in klagomål till Röda Korsets Ungdomsförbund

Upptäcker du ett brott mot RKUFs policyhög eller andra interna regler, ska du anmäla detta. Har du blivit utsatt, bevittnat eller misstänker ett brott ska det självklart också polisanmälas.

RKUF har tre steg i vår klagomålshantering och använder sig av samma kanaler och rutiner som Svenska Röda Korset:

Direkt dialog med ansvarig ordförande eller frivilligledare

Om du deltar i en av RKUFs verksamheter och vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som ansvarar för den verksamhet där incidenten skedde. Är du frivillig i verksamheten ska du vända sig till din frivilligledare. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en lösning. Förtroendevalda ska kontakta ordföranden i första hand.

Lämna ditt klagomål till infoservice

Om du inte kan eller vill vända dig till din frivilligledare eller ordförande för att lämna ett klagomål, ska du kontakta Svenska Röda Korsets infoservice. Det kan du också göra om du inte vet vem som är ansvarig för verksamheten. Mejla info@redcross.se eller ring: 0771–19 95 00, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00;

Whistleblowing

Ett tredje sätt att klaga på eller rapportera incidenter till RKUF är via vår visselblåsarfunktion. Alla typer av allvarliga missförhållanden i våra verksamheter eller inom organisationen ska rapporteras till visselblåsarfunktionen.

Det kan till exempel vara sådant som påverkar enskildas hälsa och liv, stora brister i säkerheten eller olika former av diskriminering eller trakasserier. Det kan också handla om exempelvis mutor, korruption eller ekonomisk brottslighet. Om du blir utsatt för något, eller har misstankar om missförhållanden av detta slag ska de alltid anmälas via visselblåsarfunktionen.

Om du vill göra en anmälan kontaktar du vår visselblåsarfunktion på följande e-postadress redcross@claimdesk.pwc.se eller skickar ett brev till: Claimdesk, PricewaterhouseCooper AB, 113 97 Stockholm