Vill du jobba med mångfalds- och eventfrågor? Bli event- och engagemangsansvarig i RKUF Uppsalas styrelse!

Plats: Uppsala

Röda Korsets Ungdomsförbund är ett av Sveriges största ungdomsförbund där fokuset är att barn och unga ska ha en trygg vardag, där deras rättigheter tas tillvara. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Uppsalas lokalförening är en av förbundets största med cirka 1700 medlemmar. Vi finns i barn och ungas vardag, med frukostklubbar på morgnarna, och läxhjälp samt chattverksamhet på kvällarna. Vi driver också ungdomspolitiska frågor genom vår påverkansgrupp. Som engagerad blir du del av världens största humanitära rörelse som har ambition att stärka ungas röst i samhället. Nu söker vi nya ledamöter till styrelsen i Uppsala.


Arbetsuppgifter
Representerar föreningen på mässor och events.
Inom detta uppdrag är du ständigt på span efter spännande mässor eller event (såsom skolbesök, insparkar, infoträffar) som föreningen kan medverka på. Vi även förfrågningar att delta på olika events, förfrågningar som du får till uppgift att svara på. Du samordnar eventen både administrativt i form av anmälan och material samt operativt i form av att planera inför samt medverka på mässan eller eventet. Du samlar även andra styrelsemedlemmar och frivilliga att delta och representera oss. 

Hjälper till att bredda föreningen inom vår målgrupp.
Vår förening består mest av universitetsstudenter. Vi vill nu också nå ut till gymnasieelever och unga från flera olika stadsdelar i syfte att stärka fler barn och ungas röst. Tillsammans med andra styrelsemedlemmar i utskottet för externa relationer (som sköter frågor kring påverkan, partnerskap och event) där du bidrar med en viktig röst i hur vi kan nå ut till en bredare målgrupp, så att vi kan fånga fler engagemang och perspektiv.

Har koll på föreningens fysiska material
Som eventansvarig är det även din uppgift att se till att föreningen har uppdaterat och tillräckligt material som kan behövas på diverse evenemang, såsom affischer, pins och godis. Du gör beställningar till kommunikationsansvarig om något saknas och ser till att vi alltid är redo för att representera föreningen i nästa event.


Kom som du är - vi lär oss tillsammans!
Som styrelsemedlem får du gå igenom en intro- och styrelseutbildning. Därför finns inga krav på tidigare erfarenheter. Vi ser gärna sökande med olika erfarenheter, därför spelar det heller ingen roll om du studerar på gymnasiet, universitetet eller har börjat jobba - sök oavsett. Efter avslutat uppdrag får du även ett intyg med vitsord, perfekt merit för din fortsatta karriär. Eftersom vi är ett ungdomsförbund behöver du vara yngre än 31 år för att söka uppdraget.

Omfattning?
Uppdraget påbörjas under februari 2023 och sträcker sig till årsmötet februari 2024. Som styrelsemedlem kommer du delta på cirka 1-2 möten per månad. Arbetet mellan styrelse- och utskottsmötena görs på egen bestämd tidpunkt.

När och var genomförs uppdraget?
Lokalföreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala kommun. Därför är det en fördel att bo i närheten.

Undrar du något kring uppdraget?
Hör av dig till valberedning.rkuf.uppsala@redcross.se eller rkuf.uppsala@redcross.se så svarar vi på alla frågor.

Kontaktperson

Valberedning RKUF Uppsala


valberedning.rkuf.uppsala@gmail.com


Ansök