Stjärna på sociala medier? Bli kommunikationsansvarig i RKUF Uppsalas styrelse!

Plats: Uppsala

Röda Korsets Ungdomsförbund är ett av Sveriges största ungdomsförbund där fokuset är att barn och unga ska ha en trygg vardag, där deras rättigheter tas tillvara. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Uppsalas lokalförening är en av förbundets största med cirka 1700 medlemmar. Vi finns i barn och ungas vardag, med frukostklubbar på morgnarna, och läxhjälp samt chattverksamhet på kvällarna. Vi driver också ungdomspolitiska frågor genom vår påverkansgrupp. Som engagerad blir du del av världens största humanitära rörelse som har ambition att stärka ungas röst i samhället. Nu söker vi nya ledamöter till styrelsen i Uppsala.


Arbetsuppgifter
Producerar marknadsföringsmaterial
Som kommunikationsansvarig är ni två som delar på ansvar för all typ av marknadsföring av föreningen, med främsta fokus på digital kommunikation. Det är du som ser till att föreningen syns och hörs genom diverse kommunikationskanaler, såsom Facebook och Instagram. Det är toppen om du är bra på att fixa snygg grafik och kreativa texter. Du hjälper även till att designa tryckmaterial, i form av flygblad och affischer.

Samarbetar med en av våra utskott
Som kommunikationsansvarig blir du placerad i någon av våra utskott för externa eller interna relationer. Externa relationer sköter frågor som rör partnerskap, påverkan och events. Interna relationer sköter frågor som rör marknadsföring av verksamheter och rekryteringsannonser. Du får gärna skriva om du särskilt intresserad av någon av utskotten.

Producerar och sänder ut nyhetsbrev
I rollen som kommunikationsansvarig igår även att skriva och skicka ut nyhetsbrev till våra medlemmar. Som ansvarig producerar du text och bilder som berättar om vad föreningen har gjort eller kommer att göra. Brevet skickas ut månadsvis.


Kom som du är - vi lär oss tillsammans!
Som styrelsemedlem får du gå igenom en intro- och styrelseutbildning. Därför finns inga krav på tidigare erfarenheter. Vi ser gärna sökande med olika erfarenheter, därför spelar det heller ingen roll om du studerar på gymnasiet, universitetet eller har börjat jobba - sök oavsett. Efter avslutat uppdrag får du även ett intyg med vitsord, perfekt merit för din fortsatta karriär. Eftersom vi är ett ungdomsförbund behöver du vara yngre än 31 år för att söka uppdraget.

Omfattning?
Uppdraget påbörjas under februari 2023 och sträcker sig till årsmötet februari 2024. Som styrelsemedlem kommer du delta på cirka 1-2 möten per månad. Arbetet mellan styrelse- och utskottsmötena görs på egen bestämd tidpunkt.

När och var genomförs uppdraget?
Lokalföreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala kommun. Därför är det en fördel att bo i närheten.

Undrar du något kring uppdraget?
Hör av dig till valberedning.rkuf.uppsala@redcross.se eller rkuf.uppsala@redcross.se så svarar vi på alla frågor.

Kontaktperson

Valberedning RKUF Uppsala


valberedning.rkuf.uppsala@gmail.com


Ansök