Har du ett sinne för siffror och struktur? Bli ekonomi- och dokumentadministratör för RKUF Uppsalas styrelse!

Plats: Uppsala

Röda Korsets Ungdomsförbund är ett av Sveriges största ungdomsförbund där fokuset är att barn och unga ska ha en trygg vardag, där deras rättigheter tas tillvara. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Uppsalas lokalförening är en av förbundets största med cirka 1700 medlemmar. Vi finns i barn och ungas vardag, med frukostklubbar på morgnarna, och läxhjälp samt chattverksamhet på kvällarna. Vi driver också ungdomspolitiska frågor genom vår påverkansgrupp. Som engagerad blir du del av världens största humanitära rörelse som har ambition att stärka ungas röst i samhället. Nu söker vi nya ledamöter till styrelsen i Uppsala.


Arbetsuppgifter
Du arbetar med ekonomiska frågor
Du stöttar kassören i arbetet med att sköta ekonomin och informera styrelsen om den ekonomiska situationen. Kassören har det huvudsakliga ansvaret, men du avlastar vid behov, med uppgifter som att betala räkningar, hantera utlägg och kvitton och sköta löpande bokföring. Med det sagt är ingen av er ensamt ansvariga för föreningens ekonomi utan ansvaret avser styrelsen i sin helhet.

Sorterar bland dokument och har ansvar för vår lokal
I din roll har du koll på alla våra dokument. Du samlar in signerade protokoll från styrelsen och arkiverar dokumenten i föreningens Dropbox. Du har också ansvar för att upprätta fysiska exemplar av protokollen. Du sköter även vårt föreningsrum på Trädgårdsgatan, genom att exempelvis beställa nycklar till relevanta ledamöter och hålla koll på bokningar av lokalen.

Samarbetar med en av våra utskott
Som styrelsemedlem blir du placerad i någon av våra utskott för externa eller interna relationer. Där ger du din syn på olika frågor som rör våra verksamheter och är ett allmänt bollplank. På så sätt får du insyn i organisationen i stort och kan bidra med din kompetens även i andra icke-ekonomiska frågor.  Externa relationer sköter frågor som rör partnerskap, påverkan och events. Interna relationer sköter frågor som rör verksamhetsutveckling, HR-relaterade frågor och marknadsföring. Du får gärna skriva om du är intresserad av ett särskilt utskott.

Kom som du är - vi lär oss tillsammans!
Som styrelsemedlem får du gå igenom en intro- och styrelseutbildning. Därför finns inga krav på tidigare erfarenheter. Vi ser gärna sökande med olika erfarenheter, därför spelar det heller ingen roll om du studerar på gymnasiet, universitetet eller har börjat jobba - sök oavsett. Efter avslutat uppdrag får du även ett intyg med vitsord, perfekt merit för din fortsatta karriär. Eftersom vi är ett ungdomsförbund behöver du vara yngre än 31 år för att söka uppdraget.

Omfattning?
Uppdraget påbörjas under februari 2023 och sträcker sig till årsmötet februari 2024. Som styrelsemedlem kommer du delta på cirka 1-2 möten per månad. Arbetet mellan styrelse- och utskottsmötena görs på egen bestämd tidpunkt.

När och var genomförs uppdraget?
Lokalföreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala kommun. Därför är det en fördel att bo i närheten.

Undrar du något kring uppdraget?
Hör av dig till valberedning.rkuf.uppsala@redcross.se eller rkuf.uppsala@redcross.se så svarar vi på alla frågor.

Kontaktperson

Valberedning RKUF Uppsala


valberedning.rkuf.uppsala@gmail.com


Ansök