Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Har du ett sinne för siffror? Blir vår nästa vice kassör!

Plats: Uppsala

Vice kassör till Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala!
Röda Korsets Ungdomsförbund är en medlemsstyrd organisation där unga har makt att påverka sin vardag. Uppsalas lokalförening är en av förbundets största med cirka 1500 medlemmar. Vi bedriver verksamheter riktade till unga som behöver oss som mest. Vi påverkar barn och ungas vardag, genom verksamheter som Läxhjälpen, Kompisgrupper, workshops, Frukostklubben och chattverksamheten Jourhavande kompis.

Arbetsuppgifter
Som vice kassör är du tillsammans med ordinarie kassör styrelsens ekonomer, men är med det sagt inte på egen hand ansvarig för föreningens ekonomi. Det är styrelsen i sin helhet som är ytterst ansvariga, men vice kassören har särskild koll på händelser som rör ekonomin och har som uppdrag att stötta kassören i arbetet. Under året är det kassören och vice kassören som ansvarar för att utföra kontinuerliga ekonomiska rutiner, som att betala räkningar, hantera utlägg och kvitton, sköta löpande bokföring, hålla verksamheterna och styrelsen uppdaterade på den ekonomiska situationen och så vidare. Som vice kassör har du även yttrande- och närvarorätt under våra styrelsemöten.

Stöd och krav
Som frivillig får du stöd och utbildning för att klara ditt uppdrag. Det viktigaste är att du finner ett intresse för föreningen och att du står bakom förbundets värderingar. Resten lär vi oss tillsammans. Tidigare erfarenhet av styrelse- och volontärarbete är meriterande men inte ett krav. Det spelar heller ingen roll huruvida du fortfarande går på gymnasiet, pluggar på universitet eller om du till och med har börjat jobba - sök oavsett!

Minimiåtagande
Uppdraget gäller till och med nästa ordinarie årsmöte, februari 2022. Genomsnittlig tidsomfattning beräknas till 2 timmar i veckan, med viss variation.

När och var genomförs uppdraget
Lokalföreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala, varför det är en klar fördel att bo i Uppsala med omnejd. Under pandemin har dock flertalet av arbetsuppgifterna bedrivits på distans.

Undrar du något kring uppdraget?
Hör av dig till rkuf.uppsala@redcross.se

Kontaktperson

Brendan Rajakumar
Ordförande

rkuf.uppsala@redcross.se


Ansök