Bli läxhjälpare på Östra Stenhagenskolan!

Plats: Uppsala

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för rödakorssrörelsens arbete. Genom att vara frivillig inom läxhjälp bidrar du till att stärka barn och ungas förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker ger du extra stöd till barn och unga i skolarbetet. Lika viktigt är att läxhjälpen erbjuder ett sammanhang och social gemenskap.

På Östra Stenhagenskolan startar vi upp nu en läxhjälpsverksamhet tisdagar kl 14.00-16.00. Du kommer att stötta elever från mellanstadiet.
 

Du förväntas:

  • stödja barn och unga att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och förklara.
  • på ett pedagogiskt sätt förklara uppgifter och visa deltagaren hur denne kan söka information och fakta.
  • uppvisa utdrag ur belastningsregister innan påbörjat uppdrag.

Som frivillig får du följande:

  • En introduktion och utbildning inför uppdraget.
  • Du blir del av en härlig gemenskap och får lära känna andra frivilliga.
  • För den som är intresserad finns det utrymme att ta på sig ledaransvar.


Omfattning
Tillsammans med verksamhetsledaren kommer ni överens om en omfattning som passar både dig och verksamheten.

Är det här du?
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Ta chansen att vara med och skapa en bättre vardag för barn och unga samtidig som du själv utvecklas! Du behöver inte ha någon erfarenhet sedan innan utan du kommer få den utbildning och stöttning som du behöver. Anmäl ditt intresse idag!

Kontaktperson

Rekryteringsteamtet RKUF Uppsala


frivillig.rkufuppsala@redcross.se


Ansök